När blir en elbil mijövänlig? Det tar såhär många år…

Elbilen är det stora snacket inom bilindustrin och vare sig du tycker om det eller inte så är elbilen påväg. Den stora poängen med det är såklart för klimatets skull och i den här artikeln tar vi en titt på hur lång tid det tar för en elbil att bli bättre för miljön än en fossilbil och varför det är så.

Även om elbil kostar mer CO2 att tillverka så tar det ca 2300 mil, eller 1–2 år innan den är mer miljövänlig än en traditionell fossilbil. I ett bästa scenario där batteriet är tillverkat på bästa möjliga sätt och man tankar miljövänligt kan siffran sjunka till så lite som 1300 mil.

Är elbilen mer miljövänlig än fossilbilen?

Det enkla svaret är att elbilen är mer miljövänlig än fossilbilen. Efter en sådan mening behöver man också förklara vad man menar. Det förstår nog dom flesta människor att en bil som puttrar ut avgaser är mer skadlig för miljön än en bil som inte gör det. Men att bara stirra sig blind på själva bilarna räcker inte.

Ska bilflottan i världen bytas ut till elbil så behöver hela produktionen ses över och det behöver räknas in i om en elbil är bättre för miljön eller ej. Ett vanligt argument mot elbilar är tillverkningen av batterier, ett annat handlar om vart elen kommer ifrån som man tankar med, ett tredje om att när elbilen skrotas så blir batteriet kvar och vi kommer då få tusentals ton med tomma batterier, med skadliga metaller i, kvar.

Vare sig man är för eller emot elbilar så kan man konstatera att det finns för- och nackdelar med båda. Men när det kommer till frågan om elbilen är mer miljövänlig, som i undertiteln, så är svaret fortfarande ja, även med dessa argument ovan. Vi tar ett argument i taget.

Batteritillverkningen är den stora boven för elbilar

När det kommer till tillverkningen av själva bilarna så är utsläppen för en elbil och en fossilbil ungefär lika, förutom en liten detalj: batterierna till elbilen. Ju större batteriet är, ju längre kan elbilen åka på en laddning och därför vill såklart tillverkarna stoppa i så stora batterier dom kan så att vi konsumenter ska bli glada och kunna åka långt.

Men det gör elbilen dyrare och mer skadlig för miljön. I en rapport från Union of Concerned Schientists, så konstaterar man just detta. Ett batteri består av flertalet metaller som är ovanliga, dyra och endast hittas under mark. I ett normalt batteri är detta sällan ett problem för det är inte så stort men i och med elbilar så har detta förändrats.

Eftersom metallen hittas under jord så krävs det gruvor, maskiner och allt vad det innebär för att få upp dessa metaller ur jorden. Att göra stora hål och gräva djupt ner i marken har en skadlig påverkan på vår planet och det är svårt att förbättra också. El kan som sagt skapas på ett förnybart sätt men ett hål i marken förblir ett hål i marken. Däremot kan gruvans maskiner bli mer miljövänliga och man kan minska batteritillverkningens påverkan på det viset.

Ett annat sätt att minska på utsläppen vid batteritillverkning är något som Tesla annonserade i september 2020. Man planerar att tillverka egna batterier istället för att köpa in dom och då också tillverka batterier på ett annat sätt, utan metallen Cobalt. Förutom att ta bort gruvdriften för Cobalt från elbilens ”miljöskuld” så är just Cobalt också en av de dyraste metallerna vid batteritillverkning och skulle göra elbilar billigare i längden.

Även i Sverige jobbar vi hårt med att förbättra batteritillverkningen. Svenska Northvolt bygger just nu en fabrik för elbilsbatterier i Skellefteå som planeras ta i bruk i slutet av 2021 och vara fullt igång 2025. Där planerar man bygga världens grönaste batterier. Northvolt har redan skrivit avtal med bland andra Volkswagen och Volvo och kommer leverera batterier till dessa biltillverkare under dom kommande åren.

Elbilen är bättre även i värsta tänkbara scenario

Det är under åren som elbilen används som en bil som den tar igen mijöskadan som gjorts under tillverkningen. För att komma ifatt fossilbilen och gå om ska man såklart ladda med enbart förnybar el men många kritiker menar på att om elbilen laddas på icke förnybart så är den mer skadlig för miljön.

Tar man en titt på hur elen i EU produceras idag så kan man konstatera att det är lättare att tanka med förnybar el än icke förnybart. Enligt en rapport från Transport & Environment, som är en paraplyorganisation inom EU, så stod icke förnybar el för ca 40% av eltillverkningen inom EU och man räknar med att den siffran har sjunkit till 25% runt 2030 och ca 15% till 2040.

I samma rapport kollar man också på hur bra elbilen är i olika scenarion och det visar sig att elbilen är bättre i samtliga. Under sin livslängd så räknar man att elbilen släpper ut upp till 81% mindre CO2 (koldioxid) än en fossilbil. Elbilen kommer ut som värst direkt ur fabrik men efter detta så är utsläppen väldigt små.

I deras bästa scenario så räknar man med att batteriet tillverkas i Sverige med förnybar el och bilen tankas med ren el under sin livstid.

Även i ett scenario, där man räknar med att batterierna tillverkas i Kina och bilen körs i Polen, som har en hög del icke förnybar el i sitt nät, så blir elbilen vinnare över fossilbilen. Jämfört med en bensinbil så släpper elbilen ut upp till 22% mindre CO2.

I Sverige så är vi duktiga på att tillverka el på ett sätt som inte ger en massa utsläpp och det är därför Sverige omnämns som exempel i ovan bästa-scenario. I Sverige så är t.ex. hälften av all el förnybar och den övriga halvan domineras av kärnkraft, som är fossilfri. Ekonomifakta.se har gjort ett diagram över svensk elproduktion 2020 där man tydligt ser hur elen har tillverkats.

Det är alltså bättre att tanka sin elbil än att tanka sin fossilbil i all scenarier och i Sverige är det dessutom väldigt enkelt att tanka förnybart eller fossilfritt.

Elbilsbatterier kan återvinnas

En kritik som ofta lyfts är återvinningen av batterier. Man hör ofta att vi kommer få tusentals ton med batterier liggandes på hög för det går inte att göra något med dom när bilen har skrotats. Det är såklart inte sant, men visst ligger det en viss sanning i det.

Vi har stått i liknande situationer tidigare. När mobilen blev populär så behövde man ett sätt att återvinna dess batterier och idag finns en stor industri för återvinning av mobilbatterier. Dessa batterier innehåller också dom metaller som bilbatterier innehåller men innehåller också mer metall per gram vilket gör mobilbatterier mer efterfrågade.

I dagsläget är återvinningen av bilbatterier låg, man räknar med att ca 5% av alla bilbatterier återvinns. Detta behöver såklart höjas och det är många företag som är i startgroparna att börja med batteriåtervinning. I Sverige så har energiföretaget Fortum gått ihop med Crisolteq och bygger en anläggning i Finland, som ska återvinna just bilbatterier.

Även elbilstillverkaren Tesla har byggt anläggningar för att batteriåtervinning och menar att man kan återvinna upp till 92% av batteriet. Man slår sig för bröstet med sitt ”unika system för återvinning av batterier” och menar också att när man kommer igång med egenbyggda batterier kommer det bli ännu bättre då processen är inbyggd från början.

Att återvinna batterier kommer sänka kostnader och klimatpåverkan vilket kommer göra elbilen både billigare och mer klimatsmart. När det sker kan bara framtiden utvisa, men det behöver ske inom kort.

Det kan bara bli bättre

Har du läst igenom hela artikeln så är det mycket ”man räknar med”, ”det förväntas”, ”just nu bygger man” och så vidare. Även om det funnits elbilar ett par år är det först nu på senare år som det exploderat och börjat blivit ett verkligt alternativ för många. Industrin med elbilar är fortfarande helt ny och det finns många frågor som ska besvaras och ny teknik som ska utvecklas.

Den klassiska fossilmotorn uppfanns i slutet av 1800-talet och har utvecklats i nästan 150 år. Det finns vissa analyser som menar på att vi har nått peaken för hur bra vi kan göra en fossilmotor. Det behövs helt enkelt ny teknik som är bättre än fossilmotorn. Elmotorn är tänkt att vara just den tekniken.

Om 10 år räknar man med att elbilen är billigare än fossilbilen, flera biltillverkare har gått ut och sagt att man bara kommer släppa elbilar i framtiden och det kommer ständigt nya rapporter om bränsleföretag som ska bygga elstolpar på sina anläggningar. Vi står i en stor omställningsfas som kommer pågå i många år, men det kan bara bli bättre. För konsumenter, för biltillverkare och för klimatet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen